2019-1-LT01-KA102-060143
TILTAS Į DARBO RINKĄ

Šią vasarą, liepos mėnesį, KTVM absolventai dalyvavo Erasmus+ mobilumo projekto „Tiltas į darbo rinką“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060143) stažuotėse Maltoje ir Italijoje.

Stažuočių metu absolventai realiose darbo vietose įgijo specifinių profesinių kompetencijų, pakėlė jau turimų profesinių įgūdžių lygį, ypač kreipiant dėmesį į jų atitikimą šiandieninei darbo rinkai. Reali darbo patirtis įmonėse ugdė absolventų verslumą, skatino iniciatyvumą, savarankiškumą, sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos bei sąlygų bet kurioje šalyje, orientuotis verslo aplinkoje ir kritinėse situacijose.

Stažuotės dalyviai taip pat įgijo tarptautinio bendravimo patirties, užmezgė naujų pažinčių, susipažino su stažuotės šalių kultūra .

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą, finansavo Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Visi stažuotės dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus, kuriais stažuotės metu įgytos kompetencijos pripažįstamos visoje Europos Sąjungoje.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.