Adresas: Girelės g. 57, LT-56163 Kaišiadorys.  Telefonas: (346) 51899.  E.paštas: rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt  


 

2023 METŲ ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO GRAFIKAS

2022 METŲ ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO GRAFIKAS

kviečiame mokytis

 Atsisiųsti dokumentą:

Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursas

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius viešo konkurso būdu išnuomoja patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas.

ĮSAKYMAS DĖL 2021 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO

DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATAI

2020 m. gruodžio 15 d. įvyko rinkimai į Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Darbo tarybą. 

Rinkimuose dalyvavo 84,44%  balsavimo teisę turinčių darbuotojų. 

Suskaičiavus rinkėjų balsus išrinkta 3 (trijų) asmenų Darbo taryba:

  1. Dalia Mockeliūnienė;

  2. Rolandas Mikalauskas;

  3. Vladas Kuralavičius.

Asmenys, esantys atsarginių Darbo tarybos narių sąraše:

  1. Rita Jūratė Ivaškevičienė;
  2. Arūnas Morkūnas;
  3. Daiva Sabulienė;
  4. Milda Litotanskienė;
  5. Jūratė Daukienė;
  6. Vanda Lungienė.

              Darbo tarybos rinkimų komisija

kandidatų į darbo tarybos narius sąrašas

Primename,kad Darbo tarybos rinkimai vyks 2020 m. gruodžio 15 d. nuo 8.00-16.00 ( 20 kab., J. Jasinskio 6, Vilnius).

Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Į Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Darbo tarybą rinksime 3 (tris) Darbo tarybos narius.

KANDIDATŲ Į DARBO TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

1.

Jūratė Daukienė

Lietuvių kalbos mokytoja

2.

Rita Jūratė Ivaškevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja

3.

Vladas Kuralavičius

Profesijos mokytojas

4.

Milda Litotanskienė

Matematikos mokytoja

5.

Vanda Lungienė

Buhalterė

6.

Rolandas Mikalauskas

Profesijos mokytojas

7.

Dalia Mockeliūnienė

Profesijos mokytoja

8.

Arūnas Morkūnas

Profesijos mokytojas

9.

TadeušMichailovskij

Profesijos mokytojas

10.

Jonas Pakulis

Profesijos mokytojas

11.

Daiva Sabulienė

Buhalterė

Išsamesnę informaciją apie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Darbo tarybos rinkimus teikia Darbo tarybos pirmininkė Dangutė Staskonienė(el.paštu praktvad@vkpm.lt) ir Darbo tarybos rinkimų narė Rita Adomaitienė (el.paštu ritaadome@gmail.com).

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Informaciją pateikė

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Darbo tarybos rinkimų komisija

 

DARBO TARYBOS RINKIMAI VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOJE

Vadovaujantis LR darbo kodekso 171 straipsniu Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje organizuojami rinkimai į Darbo tarybą. Darbo tarybą sudarys 3(trys) Darbo tarybos nariai.

Darbo tarybos rinkimai vyks 2020 m. gruodžio 15 d.

Kandidatų į Darbo tarybos narius registravimas vyks nuo 2020 m. lapkričio 12 d. iki lapkričio 30 d.

Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (toliau – Mokykla), sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Mokykla trunka ilgiau kaip šešis mėnesius.

Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Darbo tarybą.

Pasiūlymo teikti kandidatą bei kandidato į Darbo tarybos rinkimus sutikimo formos esant karantino laikotarpiui išsiųstos kiekvienam rinkimų teisę turinčiam darbuotojui elektroniniu paštu.

Kandidatų siūlymus ir sutikimus iki 2020 m. lapkričio 30 d. 12 val. galima pateikti Darbo tarybos pirmininkei Dangutei Staskonienei (el. paštu praktvad@vkpm.lt) ir Darbo tarybos rinkimų narei Ritai Adomaitienei (el. paštu ritaadome@gmail.com). Čia galima gauti ir informaciją dėl Darbo tarybos rinkimų bei turinčių balsavimo teisę darbuotojų ir galimų kandidatų sąrašo.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos bendruomenės pasiūlytų kandidatų sąrašas bus paskelbtas svetainėje 2020 m. gruodžio 2 d.


Kviečiame aktyviai dalyvauti.


Informaciją pateikė

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Darbo tarybos rinkimų komisija

 

Pranešimas

        Informuojame, kad nuo 2020 rugsėjo 1d. pasikeitė Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos pavadinimas. Naujas pavadinimas:

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos   Kaišiadorių skyrius

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos pranešimas

         Visuomenėje sklando kalbos, kad Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla yra naikinama. Paneigiame ir informuojame, kad nuo š. m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu mokykla bus sujungta su Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, tačiau visos mokyklos funkcijos bus tęsiamos, mokiniai priimami, ateityje numatoma infrastruktūros plėtra, naujų specialybių įvedimas.

dĖMESIO

Norintieji įgyti profesiją savo prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS) profesinio mokymo posistemyje galės pildyti jau nuo gegužės 20 d. Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – iki rugpjūčio 12 d.

Kvietimai mokytis asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ar jo neturintiems, bus paskelbti rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys kvietimus gaus rugpjūčio 14 d. Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d., o nuo rugpjūčio 15 d. iki rugpjūčio 26 d. registruotis ir teikti prašymus galės norintieji dalyvauti papildomame priėmime.

Visas 2020 m. bendrojo priėmimo datas rasite tinklalapyje profesinis.lamabpo.lt.

Nuorodos