2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS KAIŠIADORIŲ SKYRIUS
2020-2021 MOKSLO METAIS
KVIEČIA MOKYTIS

Baigusius 10 klasių:

Apdailininko (statybininko)

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (traktorininko TR1, TR2 kategorijos)

Padavėjo ir barmeno

Virėjo

Staliaus

Mokslas trunka 3 metus, kartu įgyjamas vidurinis išsilavinimas.


Turinčius vidurinį išsilavinimą:

Apskaitininko

Suvirintojo 

Mokslas trunka 1 , 2 metus.

Turinčius anksčiau įgytą kvalifikaciją ir siekiančius dar vienos:

Apskaitininko

Virėjo

Apdailininko (Statybininko)

Suvirintojo 

Priimame mokinius pagal pagrindinio ugdymo programą:

8 klases baigusius mokinius į I gimnazinę klasę.

9 klases baigusius mokinius į II gimnazinę klasę

I-II gimnazijos (9-10) klasėse technologijų dalykų pamokos skirtos ikiprofesiniam mokymui, atskirų profesijų modulių įsisavinimui.
III-oje gimnazijos (11) klasėje mokiniai galės motyvuotai rinktis norimą specialybę.
Taip pat  kviečiame mokytis mokinius, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą

nAUJOVĖ!

Besimokantiems gimnazijoje,

Kartu galite mokytis profesinėje mokykloje atskirų modulių:

Besimokantiems I gimnazijos klasėje, arba 9 kl:

Medienos apdirbimo,

Traktorių vairavimo,

Maisto gaminimo pagrindų

Besimokantiems III gimnazijos klasėje, arba 11 kl.:

Statybos pagrindų,

Apdailos plytelėmis,

Suvirinimo pagrindų,

Svečių aptarnavimo

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime į profesinio mokymo įstaigas šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Modulinės – iš atskirų modulių sudarytos – profesinio mokymo programos leidžia mokiniui įgyti norimą kvalifikaciją ne tik mokantis nuosekliai pagal visą programą, bet ir imant atskirus modulius, pasirinkus priimtiniausią mokymosi būdą ir tempą.

Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinių mokyklų auklėtiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t. y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų.

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesine mokykla susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Sudarant sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriamos daug įvairesnės pasirinkimo galimybės: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs, pavyzdžiui, inžinerinėse specialybėse.

Priėmimą į profesines mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Kontaktai, kuriais mokiniai gali kreiptis į LAMA BPO dėl prašymo teikimo ir kylančių klausimų naudojantis informacine sistema: tel. +370 37 280 400, el. paštas: profesinis@lamabpo.lt