Ugdymas karjerai

Nuo 2012 m. lapkričio mėnesio mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte "Ugdymo karjerai ir stebėsenos

modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme", ir siekia įvesti pasaugų sistemą

mokykloje.

 

Karjeros ugdymo paslaugų tikslai:

 • supažindinti mokinius, tėvus ir mokytojus su įvairiomis profesijomis ir šių profesijų psichologiniais, medicininiais, socialiniais, ekonominiais ir kitais reikalavimais asmeniui bei kvalifikacijai.
 • padėti mokiniams priimti geresnius sprendimus dėl norimos profesijos, išmokyti planuoti ir plėtoti profesinę karjerą.
 • integruoti profesinį informavimą į mokomuosius dalykus, projektus.
 • konsultuoti klasių auklėtojus ir grupių vadovus, suteikti jiems pagalbą konsultuojant mokinius.

Karjeros ugdymo paslaugų uždaviniai:

 • individualiai ir grupėmis konsultuoti mokinius ir padėti atskleisti jų asmenines savybes.
 • rinkti, analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją apie:
 1. profesijas bei jai keliamus reikalavimus.
 2. darbo rinką, atitinkamų profesijų specialistų paklausą.
 3. profesinį rengimą.
 4. studijų programas, įgyjamas specialybes ir įsidarbinimo perspektyvas.
 • naudojant informacines technologijas mokyti mokinius:
 1. savarankiškai pažinti save (naudojant testus).
 2. ieškoti informacijos apie mokymo įstaigas, profesijas, darbo rinkos dinamiką.
 3. tinkamai pateikti save darbdaviui (CV rašymas, pasirengimas pokalbiui).
 • organizuoti susitikimus:
 1. su universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų bei kolegijų atstovais ir studentais.
 2. su įvairių mokomųjų centrų atstovais ir psichologais.
 3. su verslininkais, teisininkais, medikais ir kitų profesijų atstovais.
 • dalyvauti įvairiuose susitikimuose, seminaruose, konferencijose ir projektuose, susijusiuose su

profesiniu informavimu ir konsultavimu.

 

UGDYMĄ KARJERAI MOKYKLOJE VYKDYS Udgymą karjerai darbo grupė:

 

 • Direktoriaus pavaduotojas, karjeros koordinatorius - J.Jočiūnas; e.paštas - i.iociunas@qmail.com

 

(Individualiai konsultuoja kiekvieną darbo dieną nuo 13.00 vai. - 16.00 vai)

 

 

 • Renginių organizatorė - R.Juknevičienė;
 • Praktinio mokymo vadovas -V.Mitkus;
 • Bibliotekininkė - D.Sasnauskaitė;
 • Profesijų mokytojai-kosultantai:

 

 1. A.Jarunavičius- ststybininkų, stalių profesijų klausimais;
 2. D.Šakienė- maisto gaminimo, aptarnavimo profesijų klausimais;
 3. J.Žukauskas- elelktromechnikų specialybės klausimais;
 4. A.Balčiūnas- žemės ūkio profesijų klausimais;
 5. R.Adomaitienė- sekretorių, apskaitininkų specialybių klausimais;

 

 • IT specialistė- O.Jarunavičienė;
 • Grupių auklėtojų metodinės grupės vadovė - R.Ivaškevičienė;
 • Grupės auklėtoja - J. Strazdienė .

Kviečiame visus mokinius, mokytojus ir kitus bendruomenės narius aktyviai įsijungti j šio projekto veiklą. Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai svetainėje http://www.mukis.lt/

Pagrindiniai dokumentai:

Metodinė medžiaga:

  Smagus filmukas apie Karjeros planavimą

   

  NAUDINGOS NUORODOS