Apskaitininkas kasininkas

DARBO APRAŠYMAS

Apskaitininkas kasininkas tvarko įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių apskaitą, ilgalaikio turto apskaitą.Taip pat tvarko darbo užmokesčio ir socialinio draudimo apskaitą, pildo įvairias finansines ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai.Apskaičiuoja žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną, gamybos išlaidas, darbo užmokestį ir pan

Mažesnių įmonių apskaitininkas kasininkas atlieka daug finansų ir buhalterijos darbų; pildo pirminius apskaitos dokumentus rankiniu ir kompiuterizuotu būdu, fiksuoja įmonės turtą ir skolas, tvarko pajamų ir išlaidų žiniaraščius ir t.t. Surašo materialinės atsakomybės sutartį, išima iš banko ir įmoka į jį pinigus, pajamuoja ir išmoka pinigus.Užpildo kasos orderius ir kitus apskaitos dokumentus.

 

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Turi nusimanyti apie:

 • LR buhalterinę apskaitą reglamentuojančius įstatymus, norminius aktus;
 • Žinoti  pirminių apskaitos dokumentų, darbo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos, įmonės dokumentacijos tvarkymo principus

Turi gebėti:

 • atlikti kasininko darbą, dirbti kasos aparatais;
 • įvertinti verslo aplinką;
 • sudaryti audito planą;
 • įvertinti įmonių organizavimo ir veiklos ypatumus;
 • formuoti apskaitos informacinę sistemą;
 • pildyti apskaitos registrus;
 • rengti įmonės atskaitomybę;
 • naudotis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti dirbti atsakingai ir kruopščiai, organizuoti savo darbą;
 • efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis

 

ASMENINĖS SAVYBĖS

Sėkmingą apskaitininko kasininko darbą lemia bendravimo įgūdžiai, matematiniai gebėjimai, kruopštumas ir gebėjimas išlaikyti dėmesį

 

DARBO PERSPEKTYVOS

Baigęs apskaitininko kasininko mokymo prgramą asmuo gali dirbti apskaitininku, kasininku, buhalterijos tarnautoju