Vardas pavardė

Pareigos

Rita-Jūratė Ivaškevičienė

Lietuvių k. vyr. mokytoja metodininkė

Arūnas Jarunavičius

Profesijos mokytojas

Regina Juknevičienė

Etikos vyr. mokytoja

Orinta Jarunavičienė

Informacinių technologijų vyr. mokytoja

Stanislovas Eugenijus Lakavičius

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Milda Litotanskienė

Matematikos vyr. mokytoja

Rolandas Mikalauskas

Profesijos mokytojas

Dalia Mockeliūnienė

Profesijos vyr. mokytoja

Rita Nauckūnienė

Istorijos mokytoja

Violeta Petkevičiūtė

Chemijos mokytoja, metodininkė

Nijolė Reznikienė

Rusų k. vyr. mokytoja

Irma Sinkevičiūtė

Geografijos mokytoja

Jūratė Daukienė

Lietuvių kal. vyr. mokytoja

Marijona Stanislauskienė

Profesijos vyr. mokytoja

Janina Strazdienė

Anglų k vyr. mokytoja

Dalia Šakienė

Profesijos  vyr.mokytoja

Liolė Širvinskienė

Profesijos vyr. mokytoja

Vilija Važgėlaitė

Biologijos mokytoja

Skaidrutė Žukauskienė

Fizikos vyr. mokytoja

Jonas Žukauskas

Profesijos mokytojas

Vytautas Čėsna

Profesijos vyr. mokytojas

Rita Adomaitienė

Profesijos vyr. mokytoja

Eugenijus Augustinas Kotovas

Estradinio būrelio vadovas

Mokytojai:

Mokytojo Vardas Pavardė    El. paštas

Arūnas Jarunavičius         a.jarunavicius@gmail.com

Milda Litotanskienė           mildali@remo.lt

Regina Juknevičienė         reginajuk@yahoo.com

Stasys Lakavičius              stasysl@hotmail.com

Jurgita Jočiūnienė              jurgutbaub@gmail.com

Rolandas Mikalauskas       78rolandas@gmail.com

Arūnas Morkūnas               arumorkunas@gmail.com

Jūratė Daukienė                 fobija.bk.ru@mail.ru

Rita Adomaitienė                ritaadome@gmail.com

Dalia Moskeliūnienė           dali@centras.lt

Jonas Žukauskas               j.zukauskas@gmail.com

Vilija Važgėlaitė                  vazgelaite@gmail.com

Dalia Šakienė                    dalsak66@gmail.com

Vytautas Čėsna                 vytas.cesna@gmail.com

Janina Strazdienė              janina.s@remo.lt

Marytė Stanislauskienė     marijona.s@remo.lt

Nijolė Reznikienė               nijole.reznikiene@gmail.com

Rita Nauckūnienė              Rita.nauckuniene@gmail.com

Irma Sinkevičiūtė               Irma_sinkeviciute@yahoo.com

Liolė Širvinskienė              Sirvinskas.lionginas@gmail.com

Renaldas Grigaliūnas        Renaldas11@yahoo.com

Rita Jūratė Ivaškevičienė   ivaskevicienerita@gmail.com

Orinta Šliužienė                 gile20@gmail.com