Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Į šią tarybą išrinkti 3 mokinių tėvų atstovai, 3 mokytojų atstovai, 3 mokinių atstovai ir 3 vietos bendruomenės nariai. Mokyklos taryba telkia mokinių, jų tėvų, mokytojų ir vietos bendruomenės pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti,  uždaviniams spręsti bei įgyvendinti. Mokyklos taryba veikia pagal Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos tarybos ( savivaldos institucijos ) patvirtintą darbo reglamentą.

 

Mokyklos tarybos ( savivaldos institucijos ) pirmininkas: Rolandas Mikalauskas, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus vyresnysis profesijos mokytojas.

Mokyklos tarybos ( savivaldos institucijos) pirmininko pavaduotoja: Gita Nomeikienė, mokyklos mokinių tėvų atstovė.

Mokyklos tarybos ( savivaldos institucijos ) sekretorė: Irma Sinkevičiūtė, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus geografijos mokytoja.

 

Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) nariai :

  • Vladas Kuralavičius , Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos vyresnysis profesijos mokytojas .
  • Danguolė Roslekienė , mokinių tėvų atstovė.
  • Jūratė Stanišauskaitė , mokinių tėvų atstovė.
  • Linas Lazauskas, Kaišiadorių savivaldybės žemės ūkio skyriaus aplinkosaugos skyriaus vedėjas.
  • Ingrida Matačiūnienė , UAB“Sviremsta“ inžinierė.
  • Algirdas Kandrotas, ūkininkas.
  • Evelina Bradauskaitė, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus pirmo kurso žūm4- 20M grupės mokinė.
  • Egidijus Grigonis, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus pirmo kurso žūm4- 20M grupės mokinys.
  • Paulius Šteinys, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos pirmo kurso suv3- 20P grupės mokinys.