Mokyklos taryba yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Į šią tarybą išrinkti 3 mokinių tėvų atstovai, 3 mokytojų atstovai, 3 mokinių atstovai ir 3 vietos bandruomenės nariai. Mokyklos taryba telkia mokinių, jų   tėvų, mokytojų ir vietos bendruomenės pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti,  uždaviniams spręsti bei įgyvendinti. Mokyklos taryba veikia pagal VšĮ Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos nuostatus.

Mokyklos tarybos pirmininkas − Rolandas Mikalauskas;

Sekretorius – Regina Juknevičienė;

Nariai

  • Silvija Petrošiūtė;
  • Audronė Biliukevičiūtė;
  • Vaidas Klimavičius;
  • Arnas Vaina;
  • Justinas Baumila;
  • Dominykas Stankevičius;
  • Dalia Mockeliūnienė;
  • Saulius Janonis;
  • Algirdas Kandrotas.