Mokyklos taryba yra aukščiausia savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų   tėvų, mokytojų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti,  uždaviniams spręsti bei įgyvendinti. Mokyklos taryba veikia  mokyklos nuostatus. Mokytojus į Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos tarybą siūlo mokytojų taryba, o mokinius deleguoja mokinių taryba. Tėvai į  tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime.

Mokyklos tarybos pirmininkas − Arūnas Balčiūnas;

Sekretorius – Rita Adomaitienė;

Nariai:

  • Regina Juknevičienė;
  • Vytautas Mitkus;
  • Vytautas Čėsna;
  • Guoda Markevičiūtė;
  • Sandra Jakštytė.