Renginys

Mokytojų diena

        Kaip akimirka prabėgo pirmasis mokslo metų mėnuo. Kai gamtoje sodrią žalumą pakeitė gelsva aukso spalva, rudens alsavimą pajutome visur. Netruko ateiti ir spalis. Šėldamas, besitaškydamas spalvotais lapų purslais, jis dovanojo kasmetę šventę – Tarptautinę mokytojų dieną.

        Tai pirmasis šventiškas stabtelėjimas beįsisukančių mokslo metų verpete. Tai diena, leidžianti pajusti darbo prasmę, pažvelgti į rytojų.

        Mieli Mokytojai, linkime Jums stiprybės – kad net ir sunkiausioje situacijoje atrastumėte raktą į mokinio sąmoningumą. Taip pat – neišblėstančios kantrybės, džiaugsmo bei jausmo, jog Jūsų mokinys kiekvieną pamoką yra jau žingsneliu arčiau tikslo, nei buvo prieš tai. J.V.Gėtė sakė: „Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų”. Stiprybės Jums.

       Literatų būrelio nariai

RUGSĖJO 1-OJI

      Su rugsėjo pirmąja !

      Ne veltui sakoma, kad ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Juk ne turtai, ne jėga, o būtent žinios žmogų daro didžiu.

        Linkime moksleiviams sėkmės ir kantrybės siekiant užsibrėžtų tikslų. Atrasti mokslo šviesą, tegul vadovėliai tampa ištikimais draugais. Linkime užsidegimo, atkaklumo ir užsispyrimo, kad jau pavasarį galėtumėte raškyti saldžius mokslo vaisius.  Tegul šių naujųjų mokslo metų siekis bus kiekvieno iš jūsų sėkmė. Tegul mažos sėkmės tampa atspirties tašku į didesnes pergales.

       O mokytojams linkime stiprybės, energijos ir niekada nepritrūkti naujų idėjų.

       Literatų būrelio nariai

Absolventų išleistuvės

       Birželio 15 dieną VšĮ Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos prieigose visus subūrė paskutinė šių mokslo metų šventė – absolventų išleistuvės. Jos buvo kiek kitokios nei įprasta: be ypatingo šventinio šurmulio, be tradicinių paskutinių pamokų...

      Mokyklą šiemet paliko daug naujų savo profesijos specialistų: 15 maisto ruošimo / 10 žemės ūkio gamybos grupės ( auklėtoja O.Jarunavičienė), 22 apdailininkų (statybininkų) (auklėtoja R.Ivaškevičienė) bei T2AK/10 apskaitininkų – kasininkų (auklėtoja R.Adomaitienė). Visus susirinkusius absolventus pasveikino ir jiems įteikė brandos atestatus, specialybių diplomus, padėkos raštus l.e.p. Direktorius Jonas Jočiūnas. Įstaigos vadovas taip pat padėkojo mokytojams, grupių auklėtojams už rūpestingą, nepriekaištingą darbą. Mokyklos absolventai negailėjo gražių žodžių už prasmingai ir turiningai praleistus mokslo metus.

       Šventę vainikavo absolventų bei jų auklėtojų svajonės, kurios ,,pakilo“ į dangų kartu su įvairiaspalviais balionais... Juk yra sakoma, kad jei tvirtai žinai, ko nori, anksčiau ar vėliau užlipsi į tą kalną, kurio viršūnėje spindi tavo svajonė. Svarbiausia neprarasti optimizmo!Nepasiduoti. Jei nespėjai į autobusą, nieko tokio, kantriai palauk kito.

       Jie išėjo, o mes vėl likom kartoti kurso…

Aira Senkevičiūtė

Literatų būrelio narė

TARPTAUTINIŲ STAŽUOČIŲ GALIMYBĖS KAIŠIADORIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOJE

        Švietimo politikos pagrindinė kryptis profesiniame mokyme – profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos ir darbdavių poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų mokymosi pakopų, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu bei pripažinimu grindžiamas sistemas, skatinti tarpvalstybinį judumą. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla atsiliepdamas į šias kryptis, yra iškėlusi tikslą rengti aukštos kvalifikacijos darbininkus, sugebančius savarankiškai dirbti konkurencinės darbo rinkos sąlygomis. Mokykla siekia glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais, dalyvauti tarptautiniuose ir šalies projektuose, įtvirtinant specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo patirtį bei naujas darbo tendencijas.

        Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla jau eilę metų organizuoja mokinių stažuotes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dalyvaudamas Erasmus+ programos tarptautiniuose projektuose, kuriuos Lietuvoje administruoja ir finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiamas Europos Komisijos.

        2020-2021 m. m. įvairias profesijas studijuojantys moksleiviai turės galimybę atlikti tarptautines praktikas pagal projektą „Pirmas žingsnis į darbo rinką“. Pagrindinis projekto tikslas – atsižvelgiant į šiandieninės darbo rinkos poreikius realiose darbo vietose tobulinti profesijos moksleivių (statybininkų apdailininkų ir virėjų-padavėjų) profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius..

      Absolventams, gavusiems profesinio mokymo diplomus, KTVM suteiks galimybes įgyti darbinės patirties pagal projektą „Karjeros šuolis“ kurio tikslas - siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes suteikti absolventams galimybę įgyti realios darbo patirties ir tapti konkurencingesniais darbo rinkoje.

        Stažuočių metu realiose darbinėse situacijose profesiją studijuojantys moksleiviai ir diplomus gavę absolventai pagilins profesines kompetencijas ir įgūdžius, stažuodamiesi užsienio įmonėse patobulins užsienio kalbos žinias ir įgūdžius, išsiugdys bendravimo kitatautėje aplinkoje gebėjimus. Stažuotės atlikimas ir gyvenimas užsienyje ugdys dalyvių pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, iniciatyvumą, jie įgis tarpkultūrinio sąmoningumo ir supratingumo, taps tolerantiškesni. Tikimąsi, kad stažuočių dalyviai suvoks ES vertybes, mobilumo, laisvo žmonių judėjimo ir bendrystės naudą.

        Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojaikels kvalifikaciją pagal projektą „Saugios ir atviros mokymosi aplinkos kūrimas“. Pagrindinis projekto tikslas – stažuočių užsienyje metu profesijos mokytojams įgyti edukologinių ir psichologinių klasių valdymo bei nešališkų patyčių ir kitų probleminių situacijų sprendimo metodų.

        Tuo tarpu bendrojo ugdymo mokytojai pagal projektą „Motyvuojantis mokytojas“. kels profesinę kvalifikaciją siekiant šiuolaikiškai ir kūrybiškai spręsti mokinių, ypač vyresnių klasių, mokymosi motyvacijos problemas.

        Vokietija, Italija, Jungtinė Karalystė, Malta – tai šalys, kuriose Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokiniai, absolventai , profesijos mokytojai bei bendrojo ugdymo mokytojai turės galimybę kelti savo kvalifikaciją, įgyti realios darbinės patirties.

        Visiems stažuotėse dalyvavusiems moksleiviams, absolventams bei mokytojams bus išduodami įvykdytų stažuočių pripažinimo sertifikatai - Europass mobilumo dokumentai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projektų vadovė

Dalia Mockeliūnienė

Pamokos kitaip…

 

          „Dirbdami taip, kaip dirbote prieš dvidešimt metų, žinokite, kad yra geresnių darbo būdų.“ (Tomas Edisonas)

          Šiandieninė visuomenė labai greitai keičiasi, kiekvienam žmogui tenka susidurti su inovacijomis ne tik darbe, bet ir kasdieniame gyvenime. Keičiasi pasaulis, atsiranda progresyvios technologijos, keičiasi ir žmogaus mąstymas. Gyvendamas sparčiai besivystančiame pasaulyje, kiekvienas turi gebėti kompleksiškai spręsti problemas, įgyti naujų žinių, įgūdžių ir gebėti juos pritaikyti gyvenime. Atsižvelgdami į tokius pasikeitimus ir mokytojai ieško inovatyvių mokymo metodų.Tad Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje prieš atostogas vyko ,,Pamokos kitaip”. Jų tikslas- plėsti moksleivių literatūrinį, kultūrinį akiratį, lavinti komunikacinius gebėjimus, skatinti jų poreikį kurti, sudominti mokslo naujovėmis, ugdyti smalsumą, įvairinti mokymąsi. Moksleiviai tądien galėjo rinktis įvairias veiklas. Tad kokios buvo tos ,,kitokios” pamokos?

          Kauno regiono karo prievolės ir komplektavimo tarnybos skyriaus vyresnieji darbuotojai vyr.seržantas A.Ašmontas ir seržantas R.Zimblys kalbėjo apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje svarbą ir galimybes.

          Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė A.Petraškienė 10 klasės merginoms pasakojo apie paauglystės iššūkius ir jų sprendimo būdus valandėlės ,,Tarp mūsų, mergaičių” metu.

          Kaišiadorių turizmo ir verslo centro turizmo vadybininkas A.Balčiūnas vedė istorijos pamoką, kurios metu pagrindinis akcentas skirtas  Lietuvos Nepriklausomybės dienai.

          Kaišiadorių ,,Grožio studijos” darbuotoja R.Tatarūnienė ne tik supažindino merginas su odos priežiūra, dekoratyvine kosmetika, makiažo pagrindais, bet ir praktiškai mokė grožio subtilybių.

          Devintokams robotikos užsiėmimus vedė mokyklos mokytoja O.Jarunavičienė.

          11-12 klasių moksleiviai buvo pakviesti susikauti žinių turnyre ,,Lietuva-tai aš”, kurį orgavizavo mokytoja R.Ivaškevičienė.Tik po papildomo klausimo paaiškėjo nugalėtojų komanda-vienuoliktokai L.Kondrotas ir J.Lebednykas (24 st).

          Aktų salėje mok.S.Čiuželienė moksleiviams pademonstravo itin sveikatai naudingus pratimus ir išmokė šokti lietuvių liaudies šokį ,,Transkveras”. Aktyviausi šiame užsiėmime buvo dešimtokai.

          Mokytojo A.Balčiūno organizuotame šaškių turnyre nepralenkiamas buvo vienuoliktokas M.Butkevičius (11 žū).

          Sporto salėje taip pat veiklų, kurias organizavo mok. S.Lakavičius, buvo užtektinai.Smiginio varžybose niekam nenusileido vienuoliktokė  G.Švenčionytė (11 žū).

          Palestros bėgimo rungties nugalėtojais tapo vienuoliktokai S.Malinauskas ir R.Žiūkas (24 st).

          Prisitraukimų prie skersinio rungtyje pirmąsias vietas laimėjo trečio kurso moksleivis M.Žilinskas (22 st) ir dešimtos klasės moksleivis T.Kupčiūnas.

          Baudų mėtymo rungtyje geriausi buvo E.Zagurskaitė (15 mr), T.Zaksas (15 mr),

M.Petravičiūtė (16 mr), L.Kondrotas (24 st), A.Gauba (11 žū).

          Geriausios krepšinio komandos titulą pelnė dešimtos klasės vaikinų komanda.

          Kaip teigia mokslininkai, šiuolaikiniam jaunimui nebeužtenka formalių žinių. Pastaruoju metu ypač populiariu tapo aktyvus mokymas(is), skatinantis įgyti žinių ir gebėjimų. Teigiama, kad aktyvieji mokymosi metodai suteikia laisvės minčių išraiškai, provokuoja kūrybiškus atsakymus, moko bendrauti ir bendradarbiauti. Vien tradicinėmis mokymo formomis to nepasieksi.

          Dėkojame mokyklos administracijai, pamokų organizatoriams bei svečiams, besidalijusiems savo atradimais, patirtimi.

  Rita Ivaškevičienė