Žemės ūkio verslo darbuotojas

DARBO APRAŠYMAS

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo veikla priklauso nuo žemės ūkio įmonės pobūdžio ir nuo įgytos žemės ūkio gamybos specializacijos. Dažniausiai specialistas augina sodo, daržo ir lauko kultūras arba gyvulius. Sodo, daržo ir lauko kultūrų augintojai perka sėklas, trąšas ir kt. Paruošia žemę, sodina žemės ūkio kultūras, purškia chemikalais, tręšia; prižiūri vaismedžius ir vaiskrūmius. Surenka derlių. Prireikus tiekia ir realizuoja produkciją organizacijoms arba prekiauja turguje. Gyvulių augintojai veisia, augina, prižiūri galvijus, avis, kiaules, ožkas, arklius, naminius paukščius. Gamina ar perka pašarus. Skerdžia gyvulius, nulupa kailį, paruošia skerdieną parduoti. Eksploatuoja ir prižiūri ūkinius pastatus ir įrangą. Naudojasi įvairia žemės ūkio technika, įrenginiais ir padargais. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojui dažnai tenka nepaisant oro sąlygų dirbti gana sunkų fizinį darbą, reikalaujantį kantrybės ir ištvermės.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Turi nusimanyti apie:

 • žemės kultūrinimo ir dirbimo būdus, kultūrinių augalų sąlygas, pagrindines kultūrų technologijas;
 • gyvulių subrendimo amžių ir produktyvumo grupę, apvaisinimo būdus;
 • sveiko pieno gavimo sąlygas;
 • reikalavimus pašarams ir jų sandėliavimui;
 • užkrečiamųjų ligų pagrindines priežastis;
 • pagrindines laukininkystės ir gyvulininkystės mašinas ir įrengimus, jų veikimą;
 • mechanizuotų darbų technologinę seką;
 • mokesčių taikymą ir draudimo galimybes, darbo įstatymus;
 • kaip pagal agropramoninės rinkos, žemės ūkio gamybos, socialinės infrastruktūros sąlygas, ūkio gamybinius pajėgumus, ūkio gamybos kryptį bei būdus investuoti lėšas gamybos intensyvinimui, kaip kaupti kapitalą.

 

Turi mokėti: 

 • pažinti augalus, dirvožemio rūšis, trąšas, piktžoles, augalų pagrindines ligas ir kenkėjus;
 • pažinti Lietuvoje auginamų gyvulių ir paukščių veisles, įvairių rūšių pašarus, sergančius bei rujojančius gyvulius;
 • dirbti žemę, apskaičiuoti atskirų kultūrų sėklų poreikį, paruošti sėklas sėjai;
 • sėti ir sodinti, prižiūrėti pasėlius, doroti derlių;
 • ruošti pašarus, juos sandėliuoti, įvertinti, paruošti, nustatyti pašarų kiekį atskirų rūšių gyvuliams ir paukščiams;
 • šerti gyvulius, melžti karves rankomis ir melžtuvais, nustatyti gyvulių įmitimą;
 • paruošti gyvulius skerdimui, mėsą ir pieną laikymui, transportavimui, slaugyti sergančius gyvulius;
 • reguliuoti žemės ūkio mašinas, savarankiškai dirbti traktoriais, paruošti mechanizmus darbui ir laikymui;
 • įvertinti mašinų darbo kokybę ir ekonomiškumą;
 • atlikti pagrindinius miško ar sodo tvarkymo darbus;
 • laikytis aplinkos ir priešgaisrinės apsaugos, darbo ir sanitarinių reikalavimų;
 • sudaryti ūkio plėtojimo planą, apskaičiuoti produkcijos vertę, pajamas ir išlaidas, darbo sąnaudas, pelną;
 • skaityti sąskaitas,buhalterinius dokumentus.

 

ASMENINĖS SAVYBĖS

Sėkmingą žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo veiklą lemia praktinis mąstymas, organizaciniai gebėjimai. Taip pat svarbu fizinė ištvermė, puiki judesių koordinacija. Šį darbą sunku sėkmingai dirbti sergantiems epilepsija bei alergija, turintiems žymių plaštakos funkcijų, judėjimo sutrikimų žmonėms.

DARBO PERSPEKTYVOS

Baigęs žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymo programą asmuo gali dirbti samdomu sodininkystės, augalininkystės ar gyvulininkystės produktų gamintoju arba ūkininkauti savarankiškai. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje. Galima studijuoti aukštojoje mokykloje, siekti žemės ūkio technologo ar kt. kvalifikacijos.