Puslapis atnaujintas - 2020.09.04

Mokyklos pirkimai:

2020

2017

2016

2015

2014

konkursai

Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursaI 2019

 

1. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla (toliau – Nuomotojas) viešo konkurso būdu išnuomoja šias patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas:

1.1.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 1c‘/b, pirmas aukštas, nuomojamas bendras plotas 645,64 m2. Paskirtis – sporto salė, leidžiama užsiimti švietimo, mokymo ir sportine veikla laisvu nuo užsiėmimų metu, pradinis nuompinigių dydis 8 €/val. Nuomos trukmė – 1 metai.

1.2.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 3c4/b, rūsyje, nuomojamas bendras plotas 330,70 m2. Paskirtis – šaudykla, leidžiama užsiimti švietimo, mokymo ir sportine veikla, pradinis turto nuompinigių dydis 0,30 €/m2 per mėnesį. Nuomos trukmė – 1 metai.

1.3.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 1c/b rūsyje, nuomojamas bendras plotas 35,41 m2. Paskirtis – šaudykla, leidžiama užsiimti švietimo, mokymo ir sportine veikla, pradinis turto nuompinigių dydis 0,30 €/m2 per mėnesį. Nuomos trukmė – 1 metai.

1.4.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 1c/b rūsyje, nuomojamas bendras plotas 606 m2. Paskirtis – koridorius, leidžiama užsiimti švietimo, mokymo ir sportine veikla, pradinis turto nuompinigių dydis 0,30 €/m2 prie mėnesį. Nuomos trukmė – 1 metai.

1.5. Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 3c4/b, I aukštas, nuomojamas bendras plotas 17,60 m2. Paskirtis –laborantinė, leidžiama užsiimti švietimo ir mokymo veikla, pradinis nuompinigių dydis 0,50 €/m2 per mėnesį. Nuomos trukmė – 1 metai.


2.Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia į mokyklos raštinę užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

2.1.paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, adresas, sąskaitos numeris, kredito įstaigos pavadinimas;

2.2.siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai;

2.3.juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;

2.4.kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

          Konkurso dalyviai, iki konkurso į Nuomotojo (įmonės kodas 190804361) sąskaitą „Swedbank“, AB sąskaitos Nr. LT067300010002503324 turi įnešti pradinį įnašą lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.


          Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos raštinėje, adresu Girelės g. 57, 56163 Kaišiadorys iki š. m. spalio 30 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 346) 51 899.

          Dėl patalpų apžiūros kreiptis į direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai Arvydą Pocių tel. 8 671 24240.

          Turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks š. m. spalio 30 d. 9 val. 6-ame kabinete.

                                                                                      Konkurso komisijos pirmininkas

Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai 2018

 

1. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla (toliau – Nuomotojas) viešo konkurso būdu išnuomoja šias patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas:

1.1.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 1c‘/b, pirmas aukštas, nuomojamas bendras plotas 645,64 m2. Paskirtis – sporto salė, leidžiama užsiimti švietimo, mokymo ir sportine veikla laisvu nuo užsiėmimų metu, pradinis nuompinigių dydis 8 €/val. Nuomos trukmė – 1 metai.

1.2.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 3c4/b, rūsyje, nuomojamas bendras plotas 330,70 m2. Paskirtis – šaudykla, leidžiama užsiimti švietimo, mokymo ir sportine veikla, pradinis turto nuompinigių dydis 0,30 €/m2 per mėnesį. Nuomos trukmė – 1 metai.

1.3.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 1c/b rūsyje, nuomojamas bendras plotas 35,41 m2. Paskirtis – šaudykla, leidžiama užsiimti švietimo, mokymo ir sportine veikla, pradinis turto nuompinigių dydis 0,30 €/m2 per mėnesį. Nuomos trukmė – 1 metai.

1.4.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 1c/b rūsyje, nuomojamas bendras plotas 606 m2. Paskirtis – koridorius, leidžiama užsiimti švietimo, mokymo ir sportine veikla, pradinis turto nuompinigių dydis 0,30 €/m2 prie mėnesį. Nuomos trukmė – 1 metai.

1.5.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 3c4/b, I aukštas, nuomojamas bendras plotas 2,8 m2. Paskirtis – sandėlis, leidžiama užsiimti sandėliavimo reikmėmis, išskyrus žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų sandėliavimu. Pradinis nuompinigių dydis 10 €/mėn. Nuomos trukmė – 1 metai.

1.6.Girelės g. 57, Kaišiadorys, nekilnojamojo turto registro unikalus Nr. 4997-6008-4014, žymėjimas plane 3c4/b, I aukštas, nuomojamas bendras plotas 17,60 m2. Paskirtis –laborantinė, leidžiama užsiimti švietimo ir mokymo veikla, pradinis nuompinigių dydis 0,50 €/m2 per mėnesį. Nuomos trukmė – 1 metai.

2.Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia į mokyklos raštinę užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

2.1.paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, adresas, sąskaitos numeris, kredito įstaigos pavadinimas;

2.2.siūlomas nuomos mokestis, nuomos paskirtis, konkurso sąlygose numatyti reikalavimai;

2.3.juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto atstovo parašu, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija;

2.4.kredito įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviai, iki konkurso į Nuomotojo (įmonės kodas 190804361) sąskaitą „Swedbank“, AB sąskaitos Nr. LT067300010002503324 turi įnešti pradinį įnašą lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos raštinėje, adresu Girelės g. 57, 56163 Kaišiadorys iki š. m. lapkričio 9 d. 8.45 val. Informacija teikiama tel. (8 346) 51 899.

Dėl patalpų apžiūros kreiptis į direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai Arvydą Pocių tel. 8 671 24240.

Turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks š. m. lapkričio 9 d. 9 val. 6-ame kabinete.

                                                                          Konkurso komisijos pirmininkas