Bibliotekos Informacija

<<Bibliotekos el.katalogas

Galite pasižiūrėti ir užsisakyti knygų, kurios yra mokyklos bibliotekoje.

 

       Mokyklos biblioteka – svarbi švietimo ir profesinio parengimo sistemos dalis, teikianti informacines bei edukacines  paslaugas, kaupianti atitinkantį vartotojų poreikius dokumentų fondą, užtikrinanti prieigą prie  informacinių resursų, sudaranti sąlygas ir galimybes moksleiviams savarankiškai mokytis.

       Bibliotekos tikslas – modernus,  atviras  švietimo ir informacijos centras, kuris  tenkintų  mokyklos bendruomenės  interesus ir poreikius, dalyvautų  ugdymo procese, įsilietų į  mokyklos bendruomenės kultūrinę veiklą,  pasižymėtų teikiamos informacijos įvairove, turtingu  fondu ir ugdytų moksleivių norą skaityti bei  gebėjimą savarankiškai orientuotis informacijos srautuose.

        Bibliotekos fondą sudaro apie 10 273 egz. dokumentų, yra 12 darbo vietų  skaitykla ir 4 darbo vietų interneto skaitykla. Bibliotekoje įdiegta Mokyklų bibliotekų informacinė sistema (MOBIS).

Bibliotekos paslaugos:

  • spaudinių išdavimas į namus;
  • naudojimasis spaudiniais skaitykloje;
  • atsakymai į užklausas;
  • galimybė naudotis kompiuteriais ir internetu;
  • informacinių įgūdžių ugdymas.

Nuorodos