Kompiuterinio projektavimo operatorius

DARBO APRAŠYMAS

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus veikla: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų projektavimą virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Kompiuterinio projektavimo operatorius turi:

  • gebėti projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius;

  • gebėti projektuoti ir redaguoti dvimačius kompiuterinės grafikos objektus, trimačius objektus ir jų projekcijas;

  • taikyti piešimo taisykles, vizualinį turinį pateikti įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis;

  • modeliuoti objektų vizualizacijas;

  • braižyti mechanines ir statybines konstrukcijas;

  • braižyti baldų ir interjero detalius brėžinius;

  • gebėti redaguoti nuotraukas, naudotis atvaizdų retušavimo priemonėmis ir specialiaisiais efektais;

  • Projektuoti erdvinius kūnus virtualioje aplinkoje, naudotis Solid Works programa;

  • Projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius.

ASMENINĖS SAVYBĖS

Kompiuterinio projektavimo operatoriui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti informacijos ir ryšio technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų padaliniuose, kurie teikia kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų projektavimo paslaugas. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Kompiuterinio projektavimo operatorius paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.