Tarptautinės stažuotės-praktinių įgūdžių tobulinimas

          Profesinės mokyklos mokinių mokymosi procese praktika yra pats svarbiausias dalykas. Ji turi atitikti mokymo programos reikalavimus, turi būti atlikta modernioje įmonėje, įgytos žinios turi atitikti šiandienos tendencijas, o mokinių įgyti praktiniai įgūdžiai – visapusiški. Mokiniai profesines kompetencijas turi ugdyti realioje darbo aplinkoje, kurioje susipažintų su naujausia įranga, darbo metodikomis bei atsidurdami įvairiose situacijose įgytų darbo patirties ir praktinių įgūdžių.

          Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla siekdama stiprinti profesinį praktinį mokymą organizuoja mokinių stažuotes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dalyvaudama Erasmus+ programos tarptautiniuose projektuose, kuriuos Lietuvoje administruoja ir finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiamas Europos Komisijos. Vokietija, Italija, Jungtinė Karalystė, Malta – tai šalys, kuriose Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokiniai ir mokytojai turės galimybę kelti savo kvalifikaciją, įgyti realios darbinės patirties.

          2018-2019 mokslo metais profesijos moksleiviai turės galimybę atlikti tarptautines praktikas pagal projektą „Praktinių įgūdžių tobulinimas pagal darbo rinkos poreikius “. Šio projekto tikslas – kelti virėjų-padavėjų ir statybininkų-apdailininkų specialybių moksleivių praktinių įgūdžių ir gebėjimų lygį, siekiant jų atitikimo šiandieninės darbo rinkos tendencijoms.

          Stažuočių metu realiose darbinėse situacijose mokiniai pagilins profesines kompetencijas ir įgūdžius, stažuodamiesi užsienio įmonėse patobulins užsienio kalbos žinias ir įgūdžius, išsiugdys bendravimo kitatautėje aplinkoje gebėjimus. Stažuotės atlikimas ir gyvenimas užsienyje ugdys dalyvių pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, iniciatyvumą, jie įgis tarpkultūrinio sąmoningumo ir supratingumo, taps tolerantiškesni ir pakantesni kitų žmonių atžvilgiu. Stažuočių dalyviai suvoks ES vertybes, mobilumo, laisvo žmonių judėjimo ir bendrystės naudą.

          Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojai kels kvalifikaciją pagal projektą „Tarpkultūrinio dialogo ypatumai“. Pagrindinis šio projekto tikslas – kelti mokymo specialistų kvalifikaciją ir gebėjimus dirbti įvairių tautybių mokinių klasėse, kovoti su įvairaus pobūdžio diskriminacija, patyčiomis, etninių konfliktų apraiškomis.

          Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla dalyvaudama šiame projekte sieks plėsti vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų, mobilumo veiklų pagalba perimti Europos šalių gerąją patirtį sprendžiant probleminius ugdymo proceso klausimus, tokius kaip patyčių, etninių konfliktų ir diskriminacijos apraiškų sprendimo metodai mokyklose, ugdymo individualizavimo proceso tobulinimas. Tarptautiškumo plėtra bei mobilumo stažuotės leis sudaryti sąlygas mokymo specialistų profesiniam tobulėjimui, individualaus mokymo metodų įgijimui ir gerinimui, klasių valdymo ir probleminių situacijų sprendimų metodų tobulinimui.

          Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.