2017-1-LT01-KA102-034942
STAŽUOTĖ ISPANIJOJE

2018 m. lapkričio 18 - 27 d. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai Liolė Širvinskienė, Janina Strazdienė ir Antanas Daunoravičius dalyvavo stažuotėje Ispanijoje kartu su kolegomis iš Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos bei Varėnos technologijos ir verslo mokyklos. Ši stažuotė buvo įgyvendinama pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034942.

Projekto stažuotės  tikslas – sudaryti galimybes konsorciumo darbuotojams susipažinti su Ispanijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma patirtimi ir, pagal galimybes, įgytas žinias pritaikyti  organizuojant praktinį mokymą savo ugdymo įstaigose. 

Priimantis partneris Ispanijoje organizavo vizitus į  Valensijos profesinio ugdymo įstaigas, kuriose stažuotės dalyviai  susipažino su Ispanijoje egzistuojančia švietimo ugdymo sistema, su profesinio praktinio mokymo pameistrystės bei dualinio mokymo formomis.

Projektas finansuojamas Švietimo mainų ir paramos fondo remiant Europos Komisijai.