2017-1-LT01-KA102-034857
STATYBININKŲ-APDAILININKŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2018 metų vasario mėnesį 2 KTVM statybininko-apdailininko profesijos moksleiviai (Gintaras Garbačionka ir Laurynas Česnakas) dalyvavo stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal mobilumo projektą „Inovacijos statybų aikštelėje“. Projektą pilnai finansavo Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Stažuotės metu statybininko-apdailininko profesijos moksleiviai gilino savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas atlikdami praktiką statybos bei renovacijos paslaugas teikiančioje įmonėje. Stažuotės metu dalyviai įgijo specifinių profesinių kompetencijų, mokėsi atlikti pastatų vidaus ir išorės renovaciją ir restauraciją. Dalyviai taip pat turėjo galimybę įgyti verslumo ir tarptautinio darbo patirties, pakėlė pasitikėjimo savimi lygį, tolerantiškumą.

Tris savaites praleisdami kitatautėje aplinkoje moksleiviai įgijo tarptautinio bendravimo patirties, susipažino su Jungtinės Karalystės kultūra, patobulino užsienio kalbos žinias.

Kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvių sertifikatai siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2017-1-LT01-KA102-034857
STATYBININKŲ-APDAILININKŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

2017 metų lapkričio mėnesį 2 KTVM statybininko-apdailininko profesijos moksleiviai (Eligijus Leikauskas ir Karolis Krumskas) dalyvavo stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal mobilumo projektą „Inovacijos statybų aikštelėje“. Projektą pilnai finansavo Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Stažuotės metu statybininko-apdailininko profesijos moksleiviai atliko praktiką statybos ir renovacijos darbais užsiimančiose įmonėse, gilino savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas. Stažuotės metu dalyviai įgijo specifinių profesinių kompetencijų, mokėsi atlikti pastatų vidaus ir išorės renovaciją ir restauraciją. Dalyviai taip pat turėjo galimybę įgyti verslumo ir tarptautinio darbo patirties, pakėlė pasitikėjimo savimi lygį, tolerantiškumą. Stažuotės metu būdami kitatautėje aplinkoje moksleiviai įgijo tarptautinio bendravimo patirties, susipažino su priimančių šalių kultūra, patobulino anglų kalbos žinias.

Kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvių sertifikatai siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.