2016-1-LT01-KA102-022779
KTVM MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ISPANIJOJE

2016 m. vasario 26 – kovo 4 dienomis Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokytojai Stanislovas-Eugenijus Lakavičius, Jūratė Žarnauskienė, Rolandas Mikalauskas ir Jūratė Daukienė dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Ispanijoje. Stažuotė vyko pagal mobilumo projektą „Tarpkultūrinio supratingumo ugdymas“. Projektą pilnai finansuoja Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Stažuotės metu mokytojai gilino savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas lankydamiesi ir stebėdami teorijos bei praktikos užsiėmimus Valensijos miesto profesinėse mokyklose, kuriose susipažino su Ispanijos patirtimi sprendžiant rasizmo ir diskriminacijos problemas mokyklose bei švietimo iššūkiais imigrantų moksleiviams, kurie, turint omenyje šiandieninę situaciją Europoje yra labai aktualūs. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, su kolegomis aptarti pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį.

Profesijos mokytojai patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse, įgijo žinių, kaip lengviau įtraukti imigrantus į švietimo sistemą. Po pamokų stebėjimų vykusiuose aptarimuose buvo aptariami pamokose naudoti mokymo ir darbo metodai, mokymo proceso individualizavimas.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai. Laisvalaikiu stažuotės dalyviai susipažino su Valensija, apžiūrėjo senamiestį ir įspūdingą miesto architektūrą, lankėsi muziejuose.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

2016-1-LT01-KA102-022779
PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2016 m. lapkričio 12 – 19 dienomis 2 Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojai (Arūnas Mokūnas ir Liolė Širvinskienė) dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal mobilumo projektą „Tarpkultūrinio supratingumo ugdymas“. Projektą pilnai finansuoja Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Stažuotės metu mokytojai tobulino pamokų vedimo ir klasių valdymo sugebėjimus, siekiant išmokti efektyviai mažinti diskriminacijos ir rasizmo apraiškas mokyklose. Stažuotės dalyviai lankėsi Centrinės Italijos profesinėse mokyklose, kuriose susipažino su šalies patirtimi sprendžiant rasizmo ir diskriminacijos problemas mokyklose. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, su italų kolegomis aptarti pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį.

Profesijos mokytojai patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai. Laisvalaikiu stažuotės dalyviai lankėsi Italijos sostinėje Romoje, apžiūrėjo įspūdingą šio istorinio miesto kultūrinį paveldą.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.