Technikos šaltkalvis remontininkas


Turi nusimanyti apie:

metalų rūšis, savybes; remonto medžiagas; apdirbimo spaudimu būdus, metalų deformacijas, įtempimus, apdirbant spaudimu; žaizdrų tipus, paskirtis, konstrukciją ir eksploatavimą, naudojamą kurą bei paruošimą; ruošinių pjaustymo, rankinio ir mechaninio kalimo įrankius ir įrengimus; pagrindines rankinio kalimo operacijas: nukirtimą, susodinimą, tempimą, skylių pramušimą, lenkimą, susukimą, kalviškąjį suvirinimą; detalių darbo brėžinių skaitymą, techninių matavimų pagrindus; elektrinio ir dujinio suvirinimo vielos rūšis; deformacijų virinant atsiradimo, išvengimo bei šalinimo būdus; plieno, ketaus, spalvotųjų metalų suvirinimo technologiją; bendrosios šaltkalvystės pagrindus; pasagų pritaikymą, gamybą; darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, elektrosaugos bei aplinkos apsaugos reikalavimus.


Turi mokėti:

Užkurti ir prižiūrėti įvairių tipų kalvės žaizdrus;
Atlikti metalo apdirbimo kalvio ir šaltkalvio operacijas šaltuoju ir karštuoju būdu.
Susodinti, ištempti metalo ruošinius, pramušti įvairias skyles, sulenkti, susukti, kalviškai suvirinti įvairaus profilio metalo gaminius.
Patikrinti ir prižiūrėti elektrinio ir dujinio suvirinimo įrenginius.
Parinkti tinkamus suvirinimo režimus.
Nustatyti suvirinimo siūlės defektus.
Naudotis kontroliniais matavimo prietaisais.
Skaityti detalių darbo brėžinius.
Paruošti detales suvirinti.
Virinti įvairių tipų siūles.
Virinti karštuoju ir šaltuoju būdu.
Gaminti nesudėtingus įrankius (kirstukus, reples, plaktukus ir t.t.), detales (varžtus, veržles ir t.t.).
Remontuoti nesudėtingus įrengimus ir mašinas.
Pritaikyti ir gaminti pasagas.
Kaustyti arklius.


Apie mokymąsi:

Į šią specialybę priimami baigę 9 klases, mokymosi trukmė 2-3 metai, be to, galite įgyti pagrindinį (10kl.) išsilavinimą.

BAIGĘ ĮGYSITE ŠALTKALVIO REMONTININKO KVALIFIKACIJĄ.
Be to, galima pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų:
- suvirinimas ir kalvystė,
- ž.ū. technikos remontas.
Papildomai galėsite įsigyti traktorininko bei vairuotojo pažymėjimą.


Mokysitės šių dalykų:

* bendrojo lavinimo dalykų (kalbos, matematika, fizika, chemija, istorija ir kt.),
* kalvystės,
* suvirinimo,
* metalų technologijos,
* medžiagų mokslo,
* braižybos pagrindų,
* traktorių,
* žemės ūkio mašinų,
* agronomijos,
* gyvulininkystės,
* šaltkalvystės,
* buities kultūros,
* darbo saugos.


Apie darbą:

Baigę galėsite dirbti kalviais, suvirintojais, šaltkalviais, remontininkais įvairiose įmonėse.
Baigę visą 10 kl. kursą galėsite tęsti mokslus ir įsigyti kitas, sudėtingesnes profesijas tiek mūsų, tiek kitose mokyklose.

Kita informacija:

Mokykloje veikia sporto, meno, informatikos būreliai, yra interneto skaitykla.
Visiems moksleiviams mokama 34-95 Lt stipendija, važinėjimas į mokyklą nemokamas, yra bendrabutis, valgykla.
Dokumentai (mokslo pažymėjimas, sveikatos pažymėjimas, gimimo liudijimo nuorašas) priimami nuo 06 - 15 iki 08 - 30.