2016-1-LT01-KA102-022773
STATYBININKŲ-APDAILININKŲ STAŽUOTĖS VOKIETIJOJE IR MALTOJE

2017 metų vasario pabaigoje – kovo pradžioje 2 KTVM statybininko-apdailininko profesijos moksleiviai (Eligijus Leikauskas ir Deividas Sinkevičius) dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Vokietijoje, o dar 2 statybininko-apdailininko profesijos moksleiviai (Tomas Alionis ir Aurimas Bandzevičius) dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Maltoje. Stažuotės vyko pagal mobilumo projektą „Statybų menas“. Projektą pilnai finansavo Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Stažuotės metu statybininko-apdailininko profesijos moksleiviai atliko praktiką statybos ir renovacijos darbais užsiimančiose įmonėse, gilino savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas. Stažuotės metu dalyviai įgijo specifinių profesinių kompetencijų, mokėsi atlikti pastatų vidaus ir išorės renovaciją ir restauraciją. Dalyviai taip pat turėjo galimybę įgyti verslumo ir tarptautinio darbo patirties, pakėlė pasitikėjimo savimi lygį, tolerantiškumą. Stažuotės metu būdami kitatautėje aplinkoje moksleiviai įgijo tarptautinio bendravimo patirties, susipažino su priimančių šalių kultūra, patobulino anglų kalbos žinias.

Siekiant įvertinti dalyvių stažuotės metu įgytas žinias bei pripažinti jų metu įgytus įgūdžius ir kompetencijas projekte taikoma ECVET metodika, leidžianti optimizuoti profesinio mokymo procesą KTVM bei praktiką stažuotės metu.

Kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvių sertifikatai siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2016-1-LT01-KA102-022773
STATYBININKŲ-APDAILININKŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2016 metų lapkričio pabaigoje – gruodžio pradžioje 2 KTVM statybininko-apdailininko profesijos moksleiviai (Lukas Bumbulevičius ir Mantvydas Varapavičius) dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal mobilumo projektą „Statybų menas“. Projektą pilnai finansavo Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Stažuotės metu statybininko-apdailininko profesijos moksleiviai gilino savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas atlikdami praktiką statybos bei renovacijos paslaugas teikiančioje įmonėje. Stažuotės metu dalyviai įgijo specifinių profesinių kompetencijų, mokėsi atlikti pastatų vidaus ir išorės renovaciją ir restauraciją. Dalyviai taip pat turėjo galimybę įgyti verslumo ir tarptautinio darbo patirties, pakėlė pasitikėjimo savimi lygį, tolerantiškumą.

Tris savaites praleisdami kitatautėje aplinkoje moksleiviai įgijo tarptautinio bendravimo patirties, susipažino su Jungtinės Karalystės kultūra, patobulino užsienio kalbos žinias.

Siekiant įvertinti dalyvių įgytas stažuotės metu įgytas žinias bei pripažinti jų metu įgytus įgūdžius ir kompetencijas projekte taikoma ECVET metodika, leidžianti optimizuoti profesinio mokymo procesą KTVM bei praktiką stažuotės metu.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvių sertifikatai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.