Sekretorius


Mokymo dalykai ir praktika

Mokomasi bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (raštvedybos, tekstų spausdinimo valstybine ir viena užsienio kalbomis, vadybos pagrindų, biuro priemonių naudojimo, dirbti įvairiomis kompiuterio programomis ir naudotis internetu, lankytojų ir svečių sutikimo bei priėmimo, bendravimo žodžiu ir komunikacijos priemonėmis valstybine ir viena užsienio kalba, personalo skyriaus darbo, dokumentų paruošimo saugoti archyve, profesinės etikos, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Pagal 3-iosios pakopos sekretoriaus mokymo programą bus mokomasi bendrojo lavinimo dalykų pagal technologinio profilio bendrojo vidurinio ugdymo programas.

Mokomosios (29 savaičių), baigiamosios (19 savaičių) praktikos atliekamos mokyklų (centrų) praktinio mokymo kabinetuose, įstaigose, firmose, organizacijose.


Darbo aprašymas

Sekretorius yra atsakingas už įvairų administracinį bei kanceliarinį darbą, kuris būtinas sėkmingai ir planingai įmonės, įstaigos, organizacijos veiklai. Pagal raštvedybos taisykles tvarko raštvedybą: siunčiamą ir gaunamą korespondenciją, peržiūri, registruoja ir paskirsto paštą, raštus ir kitus dokumentus. Greitai ir tiksliai užrašo diktuojamą medžiagą elektroninėmis rašomosiomis mašinėlėmis, kompiuteriu. Taip pat padeda vadovui organizuoti institucijos posėdžius, pasitarimus, rašo protokolus, organizuoja lankytojų, interesantų ar svečių priėmimus bei kt. Sekretoriui nuolat tenka bendrauti su įstaigos, įmonės vadovu, padalinių vadovais, darbuotojais, klientais bei interesantais, dirbti kompiuteriu ir kita biuro technika (telefonu, faksu, kopijavimo aparatu). Jis privalo suprasti specialių profesijos sričių techninę kalbą: verslo, teisinę, medicininę ir mokėti bendrauti nors viena užsienio kalba. Intensyvus bendravimas su klientais, vadovu bei darbas su dokumentacija kelia specifinius reikalavimus sekretoriaus profesijai.


Profesiniai gebėjimai

Sėkmingą sekretoriaus darbą lemia kalbos kultūros ir užsienio kalbos žinios, raštvedybos pagrindų išmanymas, mokėjimas priimti, saugoti, kaupti, perduoti informaciją, darbo kompiuteriu įgūdžiai. Taip pat svarbūs yra organizaciniai gebėjimai, mokėjimas priimti lankytojus, dalykiškai bendrauti. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip komunikabilumas, organizuotumas, dėmesio koncentracija. Darbuotojas turi sklandžiai ir taisyklingai kalbėti, būti ištvermingas, mokėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų ir užduočių įvairovės, didelę reikšmę turi maloni ir tvarkinga išvaizda. Sekretoriaus darbą sunku sėkmingai dirbti sulėtėjusio mąstymo ir reakcijos žmonėms, taip pat turintiems rimtų kalbos, regos, klausos sutrikimų.


Profesinės perspektyvos

Sekretoriaus profesija yra paklausi, o didžiausią paklausą darbo rinkoje turi kvalifikuoti, sukaupę patirtį specialistai. Įsidarbinimo galimybes didina kelių užsienio kalbų mokėjimas, raštvedybos išmanymas. Sekretoriaus profesija gimininga tokioms profesijoms, kaip telefakso, kompiuterio operatorius, įstaigų ir įmonių administratorius bei pan. Profesijos socialines garantijas nusako LR įstatymai.

Kita informacija:

Mokykloje veikia sporto, meno, informatikos būreliai, yra interneto skaitykla.
Visiems moksleiviams mokama 34-95 Lt stipendija, važinėjimas į mokyklą nemokamas, yra bendrabutis, valgykla.
Dokumentai (mokslo pažymėjimas, sveikatos pažymėjimas, gimimo liudijimo nuorašas) priimami nuo 06 - 15 iki 08 - 30.