PIRMAS ŽINGSNIS Į DARBO RINKĄ

 2020-1-LT01-KA102-077558

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

         2022 metų gegužės mėnesį 4 Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus įvairių profesijos moksleiviai dalyvavo stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Pirmas žingsnis į darbo rinką“.

         Stažuotės Maltoje metu moksleiviai atliko praktiką realiose darbo vietose, restoranuose bei statybos įmonėse, kuriose tobulino profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius. Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvių sertifikatai.

         Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

       Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

 2020-1-LT01-KA102-077558

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

       2022 metų gegužę 4 Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus profesijos moksleiviai dalyvavo stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Pirmas žingsnis į darbo rinką“.

         Stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu virėjo – padavėjo moksleiviai atliko praktiką realiose darbo vietose, mokėsi gaminti išsinešimui skirtus patiekalus ir juos pateikti klientams. Moksleiviai taip pat įgijo tarpkultūrinio supratingumo, savarankiškumo, tapo tolerantiškesni aplinkinių atžvilgiu, praktiškai pagerino anglų kalbos žinias.

        Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvių sertifikatai.

        Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

        Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

2020-1-LT01-KA102-077558

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ PRAKTIKA ITALIJOJE

        2022 metų balandžio pabaigoje – gegužės pirmoje pusėje įvairių profesijų Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus moksleiviai dalyvavo stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Pirmas žingsnis į darbo rinką“ Nr 2020-1-LT01-KA102-077558.

        Stažuotės Italijoje metu, atsižvelgiant į šiandieninės darbo rinkos poreikius, realiose darbo vietose buvo siekiama tobulinti moksleivių profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius. Moksleiviams taip pat buvo ugdomos europietiškos vertybės, tokios kaip tolerancija, tarpkultūrinis supratingumas, visuomeniškumas, savarankiškumas, stažuočių dalyviai praktiškai pagerino anglų kalbos žinias.

        Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvių sertifikatai.

        Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

        Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

 

2020-1-LT01-KA102-077558
VIRĖJŲ – PADAVĖJŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

       2021 metų liepos mėnesį Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus 5 virėjo – padavėjo profesijos moksleiviai dalyvavo stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Pirmas žingsnis į darbo rinką“.
      

      Stažuotės Maltoje metu virėjai - padavėjai atliko praktiką kavinėse ir restoranuose. Stažuotės metu, atsižvelgiant į šiandieninės darbo rinkos poreikius, realiose darbo vietose buvo siekiama tobulinti moksleivių profesines kompetencijas ir praktinius įgūdžius. Moksleiviams taip pat buvo ugdomos europietiškos vertybės, tokios kaip tolerancija, tarpkultūrinis supratingumas, visuomeniškumas, savarankiškumas, stažuočių dalyviai praktiškai pagerino anglų kalbos žinias.
Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvių sertifikatai.


       Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

       Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą