2017-1-LT01-KA102-034899
KTVM MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ISPANIJOJE

2018 m. balandžio 8 – 14 dienomis Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokytojai Jonas Žukauskas, Lina Liaudenskienė ir Rita Adomaitienė dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Ispanijoje. Stažuotė vyko pagal mobilumo projektą „Pažink prieš teisdamas“. Projektą pilnai finansuoja Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Stažuotės metu mokytojai gilino savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas lankydamiesi ir stebėdami teorijos bei praktikos užsiėmimus Valensijos miesto profesinėse mokyklose, kuriose susipažino su Ispanijos patirtimi sprendžiant diskriminacijos problemas mokyklose bei švietimo iššūkiais imigrantų moksleiviams, kurie, turint omenyje šiandieninę situaciją Europoje yra labai aktualūs. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, su kolegomis aptarti pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį.

Profesijos mokytojai patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse, įgijo žinių, kaip lengviau įtraukti imigrantus į švietimo sistemą. Po pamokų stebėjimų vykusiuose aptarimuose buvo aptariami pamokose naudoti mokymo ir darbo metodai, mokymo proceso individualizavimas.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai. Laisvalaikiu stažuotės dalyviai susipažino su Valensija, apžiūrėjo senamiestį ir įspūdingą miesto architektūrą, lankėsi muziejuose.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2017-1-LT01-KA102-034899
KTVM MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE

2018 m. kovo 18 – 24 dienomis Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokytojai Arūnas Morkūnas ir Jūratė Žarnauskienė dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Vokietijoje. Stažuotė vyko pagal mobilumo projektą „Pažink prieš teisdamas“. Projektą pilnai finansuoja Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Vokietijoje gyvena apie 17 mln. kitataučių (20% populiacijos). Į šį skaičių neįeina nuo 1 iki 2 mln pabėgėlių iš Sirijos karo paliestų teritorijų, kuriuos stengdamasi integruoti į visuomenę Vokietija yra pavyzdys visai ES. KTVM mokytojams stažuotė Vokietijoje buvo puiki galimybė patobulinti edukologinius, psichologinius, pamokų vedimo ir klasių valdymo sugebėjimus, siekiant skatinti toleranciją, kovą su patyčiomis, diskriminacija ir etniniais konfliktais mokykloje. Stažuotės metu mokytojai taip pat susipažino ir įsisavino šiuolaikiškus mokymo metodus individualizuojant profesinio mokymo procesą.

Stažuotės metu priimantis partneris sudarė dalyviams sąlygas stebėti profesinio mokymo užsiėmimus mišrių tautybių klasėse, šitaip prisidedant prie Europos profesinio mokymo specialistų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2017-1-LT01-KA102-034899
MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

2017 m. lapkričio 4 – 11 dienomis 2 Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokytojai (Orinta Jarunavičienė ir Arūnas Jarunavičius) dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal mobilumo projektą „Pažink prieš teisdamas“. Projektą pilnai finansuoja Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Stažuotės metu mokytojai tobulino edukologinius, psichologinius, pamokų vedimo ir klasių valdymo sugebėjimus, siekiant skatinti toleranciją, kovą su patyčiomis, diskriminacija ir etniniais konfliktais mokyklose. Stažuotės dalyviai lankėsi Centrinės Italijos profesinėse mokyklose, kuriose susipažino su šalies patirtimi sprendžiant rasizmo ir diskriminacijos problemas mokyklose. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, su italų kolegomis aptarti pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį.

Profesijos mokytojai patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais bei imigrantais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai. Laisvalaikiu stažuotės dalyviai lankėsi Italijos sostinėje Romoje, apžiūrėjo įspūdingą šio istorinio miesto kultūrinį paveldą.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.