2020-1-LT01-KA102-077480
PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

       2022 m. balandžio pabaigoje – balandžio pradžioje Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus profesijos mokytojos dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Saugios ir atviros mokymosi aplinko kūrimas".

        Stažuotės metu mokytojos lankėsi Maltos profesinėse mokyklose, kuriose stebėjo užsienio kolegų vedamas pamokas. Darbo stebėjimo metu pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į užsienyje naudojamus pamokų vedimo ir klasių valdymo metodus, buvo siekiama įgyti įgūdžių atpažinti ir spręsti įvairiais šiuolaikines patyčių formas. Stažuotės metu profesijos mokytojos turėjo galimybes su užsienio kolegomis aptarti stebėtose pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį, susipažinti su užsienio mokyklų patirtimi sprendžiant patyčių problemas.

        Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

        Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

        Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.