VIRĖJO PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ ISPANIJOJE
2022-1-LT01-KA121-VET-000054502

          2022 metų lapkričio pabaigoje – gruodžio pradžioje Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus virėjo profesijos moksleivės dalyvavo stažuotėje Ispanijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr.2022-1-LT01-KA121-VET-000054502.
          Stažuotė vyko Barselonos mieste, Ispanijoje. Jos metu virėjo profesijos moksleivės patobulino savo profesinius gebėjimus, įgijo profesinės patirties realiose darbo vietose. Atlikdamos praktiką žuvies ir jūros gėrybių restorano virtuvėje, moksleivės mokėsi gaminti žuvies ir jūros gėrybių patiekalus, juos tinkamai pateikti, taip pat susipažino su Europietiška darbo kultūra bei pagerino anglų kalbos žinias.
          Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvio sertifikatas.
          Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

          Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

APDAILININKO PROFESIJOS MOKSLEIVIO STAŽUOTĖ MALTOJE
2022-1-LT01-KA121-VET-000054502

       2022 metų lapkričio mėnesį Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus apdailininko profesijos moksleivis dalyvavo stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr.2022-1-LT01-KA121-VET-000054502.
        Stažuotės Maltoje metu apdailininko profesijos moksleivis patobulino savo profesinius gebėjimus, įgijo realios darbinės patirties atlikti renovacijos pirminės vidaus apdailos darbus.Stažuotės metu buvo siekiama tobulinti dalyvio profesinius įgūdžius realiose darbo vietose užsienio įmonėse bei taip padidinti būsimą konkurencingumą darbo rinkoje. Atliekant stažuotę Maltoje, angliakalbėje šalyje, dalyvis taip pat praktiškai pagerino anglų kalbos žinias.
Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, taip pat priimančios organizacijos stažuočių dalyvio sertifikatas.
        Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

       Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ PORTUGALIJOJE
2022-1-LT01-KA121-VET-000054502

        2022 m. lapkričio pradžioje Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus profesijos mokytojas, kartu su kolega iš Vilniaus skyriaus, dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Portugalijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000054502.
         Stažuotės metu mokytojai lankėsi Bragos ir Porto miestų profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, aptarti stebėtas pamokas su jas vedusiais mokytojais bei perimti jų patirtį. Stažuotės metu Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos mokytojai gilinosi į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo sprendimus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų įtraukimą į ugdymo procesą.
        Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.
Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.
         Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ČEKIJOJE
2022-1-LT01-KA121-VET-000054502

        2022 m. spalio pradžioje Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus profesijos mokytojai Vytenis Mitkus ir Arūnas Morkūnas, dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Čekijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000054502.

      Stažuotės metu mokytojai lankėsi Prahos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą. Pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į mokymo proceso bei turinio individualizavimą, jų pritaikymą pagal individualius mokinių poreikius. Po pamokų stebėjimo stažuotės dalyviai dalyvavo pamokų aptarimuose su jas vedusiais mokytojais, buvo siekiama perimti užsienio kolegų gerąją patirtį.

       Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

       Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

       Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.