Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

PRIĖMIMO TVARKA 2022/2023 m.m.

          Stojančiųjų (baigus 10 ar 12 kl.) registracija, prašymų teikimas į VKPM Kaišiadorių skyrių ir kitas Lietuvos profesinio mokymo įstaigas vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti sistemoje – internetinėje svetainėje www.profesinis.lamabpo.lt nuo 2022 m. birželio 1 d.

 

PRIĖMIMO KLAUSIMAIS KONSULTUOJAME ATVYKUS ADRESU:

Girelės g. 57, Kaišiadorys

tel. 8 346 51899

el. pašto adresu rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt

Darbo laikas I-IV 9:00-16:30 ir V 9:00-15:30.

          Visiems, kuriems reikės pagalbos ar konsultacijos pildant dokumentus LAMA BPO, nuo birželio 1 d. galės atvykti į mūsų skyrių, kur darbuotojai padės užpildyti ir pateikti prašymus mokytis.

           Mokinių, baigusių 8, 9 klases, priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą į I (9kl.) ar II (10 kl.) gimnazines klases VKMP Kaišiadorių skyriaus raštinėje dokumentai priimami nuo 2022 m. gegužės 27 d.

 

STOJANTIEJI TURI TURĖTI:

 • Asmens tapatybės kortelę arba pasą.Įgyto išsilavinimo dokumentus (originalus). Turintys vidurinį išsilavinimą turi pateikti brandos atestatą.
 • Asmenys, neturintys 18 metų – 2 sveikatos pažymas (formos Nr.086/a ir 027/A1).
 • Asmenys, neturintys 18 metų – 1 sveikatos pažymą (forma Nr.086/a).
 • Santuokos liudijimą, jeigu keitėsi pavardė.

 

MOKYTIS VKPM KAIŠIADORIŲ SKYRIUJE – RIMTAS TAVO PASIRINKIMAS, NES:

 • Mokytis priimame visus norinčius ir ne tik, nepriklausomai, kiek Tau metų ir ką veikei iki ateinant į mokyklą.

 • Įgijęs specialybę VKPM Kaišiadorių skyriuje, turėsi tvirtą pagrindą po kojomis visą gyvenimą.

 • Po pamokų gali dalyvauti neformalaus ugdymo užsiėmimuose.

 • Mokama stipendija, kompensuojamos kelionės išlaidos, pagal poreikį suteikiamas bendrabutis.


KODĖL TAU VERTA ATEITI MOKYTIS Į VKPM KAIŠIADORIŲ SKYRIAUS 9-ĄJĄ KLASĘ (I-JĄ GIMNAZIJOS KLASĘ) ARBA 10 KLASĘ (II-ĄJĄ GIMNAZIJOS KLASĘ)?

 • Visų pirma, mūsų mokykloje net ir bendrojo ugdymo dalykai mokomi ne “akademiškai”, o siejant su Tavo gyvenimiška patirtimi bei praktiniais įgūdžiais.

 • Per du mokslo metus (9-10 klasėje) Tu turėsi galimybių išmėginti save, kokią profesiją norėtum pasirinkti, kai įgysi pagrindinį išsilavinimą .

 • Norėdama (s)  įgyti pagrindinį išsilavinimą, Tu privalėsi dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (lietuvių kalba, matematika), kaip ir Tavo draugai gimnazijose arba pagrindinėse mokyklose.

 • Baigęs (usi) 10-tą klasę (gimnazijos II-ją klasę), būsi laukiama (s) gimnazijos skyriaus 11-oje klasėje.

 • Mūsų mokiniai turi daug galimybių išvykti pagal tarptautinius projektus į užsienio šalis : Ispaniją, Angliją, Vokietiją, Italiją, Maltą, kt.

LAUKIAME! ATVYKITE PAS MUS!


Informacija teikiama:

atvykus adresu Girelės g. 57, Kaišiadorys

tel. 8 346 51899

el. pašto adresu rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt