Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

PRIĖMIMO TVARKA

          Stojančiųjų (baigus 10 ar 12 kl.) registracija, prašymų teikimas į Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklą ir kitas Lietuvos profesinio mokymo įstaigas vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti sistemoje – internetinėje svetainėje www.profesinis.lamabpo.lt nuo 2020 m. gegužės 20 d.

 

          Priėmimo klausimais konsultuojame atvykus adresu adresu Girelės 57, Kaišiadorys

tel. 8 346 51899 el. pašto adresu rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt

          Visiems, kuriems reikės pagalbos ar konsultacijos pildant dokumentus LAMA BPO, nuo birželio 1 d. galės atvykti į mūsų skyrius, kur darbuotojai padės užpildyti ir pateikti prašymus mokytis.

Darbo laikas I-IV 9:00-16:30 ir V 9:00-15:30.

 

          Mokinių, baigusių 8, 9 klases, priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą į I (9kl) ar II (10 kl) gimnazines klases Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos raštinėje dokumentai priimami nuo 2020 m. gegužės 20 d.

 

Stojantieji turi turėti

 

 • Asmens tapatybės kortelę arba pasą.
 • Įgyto išsilavinimo dokumentus (originalus). Turintys vidurinį išsilavinimą turi pateikti brandos atestatą.
 • Asmenys, neturintys 18 metų – 2 sveikatos pažymas (formos Nr.086/a ir 027/A1).
 • Asmenys, neturintys 18 metų – 1 sveikatos pažymą (forma Nr.086/a).
 • Santuokos liudijimą, jeigu keitėsi pavardė.

 

MOKYTIS KAIŠIADORIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOJE –RIMTAS TAVO PASIRINKIMAS, NES:

 • Mokytis priimame visus norinčius ir ne tik, nepriklausomai, kiek Tau metų ir ką veikei iki ateinant į mokyklą.
 • Įgijęs specialybę Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje, turėsi tvirtą pagrindą po kojomis visą gyvenimą.
 • Siūlome įvairius mokymo formas: gali dirbti ir mokytis, suderinti motinystę ir mokymąsi, kai ko mokytis nuotoliniu būdu.
 • Mes Tau mokame stipendiją, kompensuojame kelionės išlaidas, suteikiame bendrabutį, bėdoje padedame ne tik materialiai.
 • Ne pamokų metu gali šokti, muzikuoti, sportuoti, siekti rekordų.

 

Informacija teikiama atvykus adresu Girelės 57, Kaišiadorys

tel. 8 346 51899

el. pašto adresu rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos Facebook‘o profilyje.

 

          Nuo birželio 1 d. pradedamas priėmimas į profesines mokyklas. Prašymai mokytis yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje. Likus laisvų vietų organizuojamas papildomas priėmimas.

 

          Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ir jau turintiems ne daugiau kaip 1 kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

 

KODĖL TAU VERTA ATEITI MOKYTIS Į KAIŠIADORIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS GIMNAZIJOS SKYRIAUS 9-ĄJĄ KLASĘ (I-JĄ GIMNAZIJOS KLASĘ) ARBA 10 KLASĘ (II-ĄJĄ GIMNAZIJOSKLASĘ)?

 • Visų pirma, mūsų mokykloje net ir bendrojo ugdymo dalykai mokomi ne “akademiškai”, o siejant su Tavo gyvenimiška patirtimi bei praktiniais įgūdžiais, kurių Tu įgysi praktinio mokymo užsiėmimuose mokyklos laboratorijose: kepsi skanėstus , virsi, pjaustysi mėsą, serviruosi stalą, gaminsi kokteilius, salotas, įgysi  prekybos  pagrindų , mūrysi, dažysi, klosi plyteles, apšiltinsi pastatus, įrengsi elektros instaliacijas, suvirinsi ir kt.
 • Per du mokslo metus (9-10 klasėje) Tu turėsi galimybių išmėginti save, kokią profesiją norėtum pasirinkti, kai įgysi pagrindinį išsilavinimą . Mūsų mokykloje yra didelis profesijų su viduriniu išsilavinimu pasirinkimas. Be abejo, jei Tau nepatiktų nė viena mūsų mokloje rengiama specialybė, Tu galėsi pasirinkti ir  kitą mokymo įstaigą.
 • Tiesa, norėdama(s)  igyti pagrindinį išsilavinimą, Tu privalėsi išlaikyti privalomuosius pasiekimų   patikrinimo  darbus (lietuvių kalbos (gimtosios), matematikos), kaip ir Tavo draugai gimnazijose arba pagrindinėse mokyklose.
 • Baigęs(usi) 10-tą klasę (gimnazijos II-ją klasę), būsi laukiama(s) gimnazijos skyriaus 11-oje klasėje.
 • Mūsų mokiniai puikiai sutaria, turi daug įdomios sportinės, meninės veiklos, turi daug galimybių išvykti pagal tarptautinius projektus į užsienio šalis : Ispaniją, Angliją, Vokietiją, Italiją, Maltą, kt.
 • Manome, kad visi mokslo metai mūsų mokymo mokykloje Tau būtų puikūs, prasmingi, o mūsų ugdymo įstaiga taptų šiltais antraisiais namais.
 • LAUKIAME! ATVYKITE PAS MUS!

          Mokiniai mokosi  visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų  bei profesijos mokymo (vietoj technologijų) modulių:

 • dorinis ugdymas (etika, tikyba)
 • lietuvių kalba(gimtoji)
 • užsienio kalba I-ji
 • užsienio kalba II-ji
 • matematika;
 • informacinės technologijos;
 • fizika
 • chemija
 • biologija;
 • pilietiškumo pagrindai
 • geografija;
 • ekonomika ir verslumas;
 • dailė;
 • muzika;
 • kūno kultūra;
 • vietoje technologijų-4 profesinio mokymo moduliai:, Maisto ruošimo pagrindai, Statybos technologijos, Elektrotechnikos technologijos, Žemės ūkio technologijos

          Kviečiame mokytis tuos mokinius, kuriems geriau sekasi technologijos, kurie greičiau nori tapti savarankiškais, įgyti patrauklią profesiją , kurie planuoja ir toliau  mokytis mūsų mokymo centre arba kitose ugdymo įstaigose.