2020-1-LT01-KA101-077506
Bendrojo ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Italijoje

       Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus bendrojo ugdymo mokytojai pagal Erasmus+ programos tarptautinį projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077506 „Motyvuojantis mokytojas“ dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Italijoje.

       Pagrindinis projekto tikslas – kelti mokytojų profesinę kvalifikaciją siekiant šiuolaikiškai ir kūrybiškai spręsti mokinių, ypač vyresnių klasių, mokymosi motyvacijos problemas.

       Šio projekto įgyvendinimas prisideda prie tvaraus vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtros švietimo srityje siekiant bendrai spręsti aktualius ugdymo proceso klausimus. Kursų metu mokytojai pagerino profesines kompetencijas, susipažino su kūrybiškais ir šiuolaikiškais mokinių motyvavimo ir įtraukimo į ugdymo procesą metodų.

      Erasmus+ programą Lietuvoje administruoja ir finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiamas Europos Komisijos. Visi kursuose dalyvavę mokytojai gavo Europass mobilumo dokumentus bei dalyvavimo kursuose pažymėjimus.

       Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

2020-1-LT01-KA101-077506
Bendrojo ugdymo mokytojų stažuotė Maltoje

         Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus bendrojo ugdymo mokytojai pagal Erasmus+ programos tarptautinį projektą „Motyvuojantis mokytojas“ dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Maltoje. Kursų metu mokytojai pagerino profesines kompetencijas, taip pat aptobulino anglų kalbos bendravimo žinias.

         Tikimasi, kad šio bendrojo ugdymo mokytojams skirto Erasmsus+ projekto įgyvendinimas prisidės prie tvaraus vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtros švietimo srityje, ypač siekiant spręsti aktualius ugdymo proceso klausimus.