2016-1-LT01-KA102-022753
STAŽUOTĖ ITALIJOJE

Šią vasarą, liepos 9 – 30 dienomis Erika Baumilaitė, Simona Kairytė ir Justina Matulionytė dalyvavo Erasmus+ mobilumo projekto „Karjeros kelias“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022753) stažuotėje Italijoje.

Stažuotės dalyvės gilino savo specifinius ir bendruosius profesinius įgūdžius ir kompetencijas. Be to, stažuotės dalyvės taip pat įgijo tarptautinio bendravimo patirties, užmezgė naujų pažinčių, susipažino su stažuotės šalių kultūra bet tapo tolerantiškesnės ir savarankiškesnės, įgijo verslumo žinių, taip pat pagilino savo profesines, kalbines, kultūrines žinias.

Stažuotės metu dalyvės ne tik pagilino savo profesines žinias, bet ir susipažino su Italijos kultūra: buvo aplankyta Celano miesto pilis ir muziejus, vyko ekskursija į šalies sostinę Romą aplankant Koliziejų ir  įžymiausius traukos taškus.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą, finansavo Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Visos stažuotės dalyvės gavo Europass mobilumo dokumentus, kuriais stažuotės metu įgytos kompetencijos pripažįstamos visoje Europos Sąjungoje.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2016-1-LT01-KA102-022753
STAŽUOTĖ MALTOJE

2016 metų birželio 27 – liepos 18 dienomis KTVM absolventas Justinas Stočkūnas dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal mobilumo projektą „Karjeros kelias“. Projektą pilnai finansavo Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projektu buvo siekiama suteikti absolventams galimybę padidinti savo konkurencingumą įgyjant realios darbo patirties bei specifinių profesinių kompetencijų. Stažuotės metu KTVM absolventas Justinas, kartu su kitų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų absolventais įgijo realios darbo patirties, pakėlė jau turimų profesinių įgūdžių lygį, todėl galės lengviau įsilieti į šiandieninę darbo rinką.

Dalyviai realiai susipažino su ES darbo rinkos keliamais profesiniais reikalavimais savo srities darbuotojams, pagilino savo profesines, kalbines, kultūrines žinias. Stažuotės dalyviai taip pat įgijo tarptautinio bendravimo patirties, užmezgė naujų pažinčių, susipažino su Viduržemio jūros regiono kultūra bet tapo tolerantiškesni ir savarankiškesni, įgijo verslumo žinių.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai, priimančios organizacijos stažuotės pripažinimo sertifikatai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.