2017-1-LT01-KA102-034942
STAŽUOTĖ PRANCŪZIJOJE

2018 m. gegužės 2 – 11 d. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai Rita Nauckūnienė, Arvydas Pocius ir Daiva Sabulienė dalyvavo 10 dienų stažuotėje Prancūzijoje. Ši stažuotė buvo įgyvendinama pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034942.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes konsorciumo institucijų personalui susipažinti su Prancūzijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma patirtimi ir šią praktiką vėliau taikyti savo organizacijose.

Paryžiuje priimantys partneriai supažindino su Prancūzijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo programomis, pameistryste, inovatyviais mokymo metodais, pameistrystės ir profesinio mokymo licėjų skirtumais, pameistrystės privalumais, apmokėjimu ir lengvatomis darbdaviams. Seminaro metu buvo pristatyta lyginamoji Lietuvos ir Prancūzijos profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje analizė, pameistrystės įstatyminė bazė, darbo sutartys su darbdaviu, pameistriu ir mokymosi įstaiga, pameistrystės mokymosi programos.

Stažuotės dalyviai lankėsi ir stebėjo darbą Turquetil profesiniame licėjuje, Pierre Lescot licėjuje, Diderot licėjuje, virėjų ir padavėjų pameistrystės centre Lycee Belliard ir profesiniame licėjuje. Su praktikos vietų darbų vadovais buvo aptariami aktualūs klausimai: bendradarbiavimas su įmonėmis, kuriose dirba stažuotojai, galimas bendradarbiavimas, partnerystė. Vyko diskusijos, kaip užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę. Visus projekto dalyvius sujaudino susitikimas su organizacijos „Turbulences“, įdarbinančios autistus padavėjais, virėjais, direktoriumi ir pavaduotoju. „Turbulences“ stažuotės dalyviai turėjo galimybę stebėti ir patys dalyvauti siuvimo, filmų montavimo, akrobatų užsiėmimuose.

Vizito dalyviai džiaugiasi susipažinę su Prancūzijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma ir patirtimi, o taip pat ir gautais Eurl „Aristote“ pažymėjimais bei Europass mobilumo dokumentais.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

2017-1-LT01-KA102-034942
STAŽUOTĖ AUSTRIJOJE

2017 m. spalio 4 – 13 d. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai Rita Jūratė Ivaškevičienė, Rima Saikauskienė ir Audronė Janonienė dalyvavo stažuotėje Austrijoje. Ši stažuotė buvo įgyvendinama pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034942, koordinuojamą Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos.

 

Projekto tikslas – sudaryti galimybes konsorciumo institucijų personalui susipažinti su Austrijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma patirtimi ir šią praktiką vėliau taikyti savo organizacijose.

Austrija profesiniame mokyme taiko pameistrystės arba dualinio mokymo formą. Dualinis mokymas – tai toks profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymai yra atskirti bei vykdomi dviejose vietose: mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę dalį (20 %), ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje (80 %), kuri atsakinga už praktinių žinių, įgūdžių bei kompetencijų perdavimą.

 

Projekto metu aplankytos Austrijos profesinės mokyklos: Fachberufsschule Wolfsberg, specializuojasi automechanikų ir metalo specialistų ruošime, Landesberufschule Eibiswald, IT specialistų ruošime, Fachberufsschule für Tourismus Warmbad Villach, ruošianti specialistus turizmo sričiai, HTL Mössingerstraße, ruošianti specialistus elektromechanikos srityje. Susipažinta su šiose mokyklose vykdomu dualiniu mokymu, mokyklų technine ir materialine baze, profesinio mokymo programomis, metodine medžiaga, vertinimo sistema. Taip pat mokytojai lankėsi įmonese, įstaigose kuriose mokiniai atlieką praktikinį mokymą. Vizitų metu taip pat susipažinta su praktinio mokymo galimybėmis ir įranga, personalo struktūra ir kvalifikacija, mokinių motyvacijos skatinimu, praktinio mokymo metodais. Su personalu vyko diskusijos apie praktinį ir teorinį mokymą, mokymo metodus, pameistrystės naudingumą praktiniame mokyme. Taip pat aplankytas WIFI egzaminu centrą ir TAZ proforentavimo centrą.

Kultūrinės programos metu stažuotės dalyviai susipažino su Austrijos kultūra, tradicijomis, žmonėmis. Laisvalaikiu aplankė Austrijos sostinę Vieną, įžymius kultūros ir architektūros paminklus.

Šio projekto metu darbuotojai įgijo patirties, mokėsi. Darbuotojai pasisėmė patirties ir žinių apie Austrijoje taikomas teorinio ir praktinio mokymo formas, taikomus pameistrystės modelius, patobulino, padidino savo profesines kompetencijas, kurios pravers pameistrystę taikant savo ugdymo įstaigoje. Tapo labiau suprantamos profesinio mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajos, buvo susipažinta su inovatyvia, labiau į tikslines grupes orientuota veikla. Buvo patobulintos žinios, kurios padės suprasti, kaip užtikrinti praktinį mokymą atliekantiems asmenims skirto darbo ir veiklos kokybę. Projekto veiklomis buvo užmegzti ryšiai su užsienio partneriais, kurių dėka, pasisėmus tarptautinės patirties, bus kuriama šiuolaikiškesnė, dinamiškesnė, atsakingesnė ir profesionalesnė aplinka organizacijos viduje. Pagerintos užsienio kalbos žinios, susipažinta su socialine, kalbų ir kultūrų įvairove. Įgyta patirtis didins motyvaciją ir pasitenkinimą kasdieniame darbe, didins galimybes profesinio tobulėjimo ir karjeros raidai.

 

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.