AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKAS

DARBO APRAŠYMAS

Automobilių elektromechanikas atlieka automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir aptarnavimo darbus: suranda automobilio elektros įrengimų bei variklio maitinimo sistemų gedimus, nustato jų priežastis ir jas pašalina; vykdo einamąjį, vidutinį ir kapitalinį remontą, surinkimo, tikrinimo, reguliavimo bei išbandymo darbus. Žino remontuojamų ir surenkamų įrengimų, automobilio mazgų konstrukciją, paskirtį, atlieka vidutinio sudėtingumo šaltkalvio darbus, braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo brėžinius, įvairias schemas. Nusimano apie bendrą automobilio sandarą ir veikimą, automobilio elektroninių mazgų, blokų, spausdintų plokščių tikrinimo metodus; kontrolinių automobilio diagnostikos priemonių naudojimą, elektros matavimo prietaisų paskirtį, jų konstrukcijos ir veikimo principus. Savo darbe laikosi darbų saugos, elektrosaugos, priešgaisrinės apsaugos taisyklių, gali suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam. Automobilių elektromechanikas dirba remonto dirbtuvėse, darbo sąlygos priklauso nuo dirbtuvių techninio aprūpinimo lygio. 

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

 AUTOMOBILIŲ ELEKTROMECHANIKO kvalifikacija suteikia žinių ir įgūdžių atliekant automobilių elektros įrengimų techninės būklės nustatymą pagal išorinius parametrus; techninės būklės nustatymą techninėmis matavimo ir diagnostikos priemonėmis; atliekant automobilių mechanizmų, agregatų ir sistemų remontą, parenkant ir pakeičiant atsargines detales, parenkant konstrukcines ir eksploatacines medžiagas; atliekant automobilių techninę priežiūrą, remonto technologinės įrangos valdymą, informacijos duomenų apdorojimą, atliekant šaltkalviškus darbus, apdirbant metalines ir nemetalines medžiagas.

     Mokiniai supažindinami su metalų bei jų lydinių, keramikos, plastmasių, magnetinių medžiagų, puslaidininkių mechaninėmis priemonėmis, elektrinėmis ir fizinėmis savybėmis, jų panaudijimu automobiliuose; mokomi saugių darbo ir pirmosios pagalbos metodų.

 

 ASMENINĖS SAVYBĖS

 Labai svarbios tokios asmeninės savybės kaip kruopštumas ir atidumas, atsargumas, pareigingumas, atsakomybės jausmas, taip pat gera psichinė ir fizinė sveikatos būklė-greita orientacija, gera judesių koordinacija, fizinis pajėgumas. Sėkmingai šį darbą sunku dirbti sulėtintos reakcijos, silpnesnės dėmesio koncentracijos žmonėms. 

DARBO PERSPEKTYVOS

Gausėjant įvežamų iš užsienio naujų ir naudotų automobilių, reikalingas kvalifikuotas remontininkas, galintis diagnozuoti automobilių kėbulų techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse autoremonto įmonėse, tiek smulkiuose, privačiuose automobilių garažuose. Automobilių elektromechanikas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Profesija palanki kurti privatų verslą. Giminingos profesijos: automechanikas, automobilių techninės priežiūros jaunesnysis inžinierius.